SERVICEVOORWAARDEN

SERVICEVOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door BRANELLY. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar BRANELLY. BRANELLY biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze website beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle vermelde voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen.Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, abonneert u zich op onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief deze aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar wordt verwezen in en/of beschikbaar via hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, ga dan niet naar de Site of gebruik de Services niet. Indien deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de site na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.


SECTIE 1 – ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om sta uw minderjarige familieleden toe om deze website te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en u mag bij het gebruik van de Service ook geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.


SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden en (a) overdracht via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van interconnectienetwerken of -apparatuur. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons te reproduceren, dupliceren, kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren .

De koppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te controleren.


SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of ontvangen, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar eigen goeddunken, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie ons retourbeleid voor meer details.


HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beïnvloeden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. We hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband staat met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik van optionele tools die via de website worden aangeboden, is geheel op eigen risico en goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante externe leveranciers.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.


SECTIE 8 – DERDE LINKS

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we geven geen garanties en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Wanneer u bepaalde specifieke inzendingen (zoals wedstrijdinzendingen) op ons verzoek of zonder een verzoek van ons verzendt, dient u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal in, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk , "Opmerkingen"), stemt u ermee in dat we op elk gewenst moment en zonder enige beperking opmerkingen die u bij ons indient, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, enige inhoud controleren, bewerken of verwijderen die we, naar eigen goeddunken, onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend vinden of die het intellectuele eigendom van een partij schendt of deze Servicevoorwaarden zijn geschonden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen niet lasterlijk zijn of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, uzelf niet voordoen of ons of derden misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.


SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid.


SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN NALATIGHEDEN Van tijd tot tijd

er kan informatie op onze site of in de service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als informatie over de service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend ). . .

We zijn niet verplicht om informatie over de service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update of updatedatum die in de dienst of op een gerelateerde website wordt toegepast, mag worden opgevat als een indicatie dat informatie in de dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen aanmoedigen om illegale activiteiten uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) een internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of plaatselijke verordening schenden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen. (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen. (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen. die op enigerlei wijze wordt of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de service of van een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen. die op enigerlei wijze wordt of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de service of van een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen. interfereren met andere websites of internet; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen. interfereren met andere websites of internet; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen. om andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen. om andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.


SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen beëindigen zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de Service te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u beschikbaar worden gesteld, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, noch uitdrukkelijk noch impliciet, inclusief enige impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of producten) die via de dienst is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gesteld van zijn mogelijkheid werd. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan. zelfs als op hun mogelijkheid is gewezen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan. zelfs als op hun mogelijkheid is gewezen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om BlendJet en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijk, vrijwaren, verdedigen en onschadelijke advocatenhonoraria in rekening te brengen die door een derde partij in rekening worden gebracht als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zijn opgenomen in, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en het niet-afdwingbare gedeelte zal als scheidbaar worden beschouwd van deze Servicevoorwaarden, zal het hebben van een dergelijke bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.


SECTIE 16 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan ​​vóór de datum van beëindiging, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing, tenzij ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

Als u naar eigen goeddunken faalt, of we vermoeden dat u niet hebt voldaan aan een voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met inclusief de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze Website of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en Voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden zal niet worden geconstrueerd tegen de opsteller.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetten van Parijs, Frankrijk.


SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken door deze pagina te bezoeken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op:

contact@branelly.com

Contact